My ethnic origin

Both me and my parents were born in Israel (Tzabars), but my grandparents on both sides lived in Diaspora until the late 1940s and the beginning of the 1950s. Until I were 18 years of age, I didn`t know there…

מוצא התרבות האנושית

בני האדם הראשונים שהלכו על שתיים לא היו בני אדם כלל, אלא קופים קטנים שחיו באפריקה לפני 5.3 מיליון עד 1.6 מיליון שנה. קופים אלו – שנקראו אוסטרלופיתקוס (קוף דרומי) – חיו בקבוצות נודדות קטנות, וכך זה נמשך במאות אלפי…

האם מצריים עתיקה יותר מהמקובל?

גילו של הספינקס האגיפטולוגיה המקובלת אומרת שהספינקס נחצב בסלע בתקופת שלטונו של פרעה חפרע, בערך בין 2,520 ל- 2,494 לפנה"ס. אבל ב-1979, מדריך טיולים במצרים וארכיאולוג חובב בשם ג'ון אנתוני וסט (West), טען שהספינקס עתיק יותר ממה שחושבים: הוא מצא…

פאשיזמו מוּשתניקו

המאה ה-5 לפנה"ס, יוון העתיקה. אם זכיתם לא להישחט על ידי זקני העיר ברגע לידתכם, עקב פגמים פיזיים או נפשיים (מנהג ספרטני, לא יווני), אתם הולכים לבית הספר הצבאי כמדי יום ביומו, עד שהגעתם לגיל הבשל של 17 שנים טריות.…

חשיבה היסטורית (פילוסופיה של ההיסטוריה)

מבוסס על סיכום קורס באוניברסיטה הפתוחה תרומתו של רנקה למחקר ההיסטורי ליאופולד פון רנקה היה ממכונני המתודולוגיה של המחקר ההיסטורי המודרני. רנקה שאף להפוך את מקצוע ההיסטוריה למדעי יותר, ברוח מדעי הטבע המקובלים. כלומר, למדע אמפירי המתבסס על מחקר שיטתי…

פילוסופיה של הטכנולוגיה

"האם בחירה בטכנולוגיה היא בחירה בהשקפת עולם? האם למוצר דומם, עשוי פלסטיק, מתכת, סיליקון או פלדה, יש עמדה פוליטית? האינסטינקט המיידי הוא לבטל בהינף יד את השאלה. לבני האדם יש עמדות פוליטיות, אבל לטכנולוגיה?" יובל דרור, הפוליטיקה של הטכנולוגיה, הוצאת…