התרבות קדומה יותר משחשבנו

בחודש אוגוסט, בשנת 79 לספירה, התפרץ הר הגעש וזוב באיטליה והחריב את הערים פומפיי והרקולנאום. רק 1,700 שנים לאחר מעשה, התגלו שתי הערים החרבות וסיפורן נודע לעולם. הדוגמה הזו ממחישה את הבעייתיות הטמונה במחקר היסטורי וארכיאולוגי: אנחנו בטוחים שהכול ידוע…

מוצא התרבות האנושית

בני האדם הראשונים שהלכו על שתיים לא היו בני אדם כלל, אלא קופים קטנים שחיו באפריקה לפני 5.3 מיליון עד 1.6 מיליון שנה. קופים אלו – שנקראו אוסטרלופיתקוס (קוף דרומי) – חיו בקבוצות נודדות קטנות, וכך זה נמשך במאות אלפי…