תודעה

בכלכליסט התפרסם מאמר מדהים אודות התנהגותם של פטריות ועובשים. פטרייה מסוג מסוים הונחה בתחילתו של מבוך, כאשר בקצהו השני יש סוכר. הפטרייה התפשטה בכיוון הסוכר, התברברה ימינה ושמאלה, אחורה וקדימה, […]