אושר

סוד האנשים המאושרים

כל תקופת ילדותי ונעוריי הייתי אדם חרדתי שפוחד מהצל של עצמו, ובעיקר מצִלם של אחרים. אני זוכר במפורש כיצד היו לי קשיי הסתגלות בכל מסגרת חברתית אליה הגעתי – אם […]

כשאנו חושבים על זקנה ועל הזדקנות, אנו בדרך-כלל מדמיינים את הגרוע מכל: העור נהיה רפוי ורופס, איברי הגוף בוגדים בנו, אנו נהיים חלשים יותר וחושינו מתקהים; וחלקנו אף יסבול ממחלות […]