אפליית תרומות הדם נמשכת

מישהו בפייסבוק שיתף את תמונתו של גבר, הזקוק לתרומת דם ממוצא אתני קצת מעורבב. מכיוון שאני מספיק קרוב לדרישות, בהיסח הדעת נכנסתי לאתר שצורף לבקשה, כדי לברר עוד פרטים. ומדוע אני אומר "בהיסח הדעת"? מכיוון שאז נזכרתי – אני הומו,…