אקטיביזם וירטואלי

אחד ממכריי משתתף בהפגנות המחאה והאוהלים מתחילתן. הוא מגיע כל בוקר לעבודה טרוט-עיניים, אחרי ליל שימורים ארוך, שבמהלכו ישן אולי כמה שעות בודדות. ולאחר שסיים את יום העבודה, שוב אץ לדרכו אל עיר האוהלים הקטנה במקום מגוריו. בין לבין הוא…