ח(ס)כם גדול!

במסגרת המבצע המבורך שמנהלת מדינת ישראל, מגיעים נציגים לכל דירה ובית ומציעים להתקין עד שני חסכמים. בהחלט עניין מבורך, וברגע שהנציג הגיע גם לסף דלתי, הכנסתי אותו פנימה בידיעה מלאה שמעתה אחסוך יותר מים.