גרפומן, שב תכתוב משהו

"אשר גילית אינו מרשם לזיכרון אלא לתזכורת, ולא חוכמה אמיתית אתה מציע לעבדיך, אלא רק צלם של חוכמה; כי באומרך להם דברים רבים בלא שתלמדם מאומה, יחשבו… כי רבות הם יודעים, בעוד אשר רובם ככולם לא יידעו מאומה, ובהתמלאם לא…