מסתננים

רשויות ארה”ב מתמודדות עם הגירה בלתי חוקית משך שנים רבות. המסתננים עוברים את הגבול באופן לא חוקי ממגוון רחב של סיבות: ניסיון לשפר את חייהם, משלוחי סמים ועוד. מדיניותה של […]