חטא אלון היה פה

חטאו של הרב מוטי אלון הוא חטא כפול: גם השתלח בלהט"בים במשך שנים והוציא דיבתם רעה, וגם התברר כהומו בעצמו ששכב עם בגירים באופן קבוע (או נגע בהם או לא יודע מה). עד מתי רשעים יעלוצו, שואל אני. בטלוויזיה ראיתי רב…