שירה

רציתי שתהיה איתי ותאהב עכשיו אותי ולא ישכון בי עצב ירדתי אל הרחוב הצר האפור הכה מוכר נזכרתי כל הדרך

הייתי רוצה לומר עכשיו משהו לגמרי מושלם ואתה אהובי אם תבוא איתי יש צ’אנס שנשנה ת’עולם