התרבות קדומה יותר משחשבנו

בחודש אוגוסט, בשנת 79 לספירה, התפרץ הר הגעש וזוב באיטליה והחריב את הערים פומפיי והרקולנאום. רק 1,700 שנים לאחר מעשה, התגלו שתי הערים החרבות וסיפורן נודע לעולם. הדוגמה הזו ממחישה את הבעייתיות הטמונה במחקר היסטורי וארכיאולוגי: אנחנו בטוחים שהכול ידוע…