Music is the answer

בשבוע שעבר יצאתי עם חברים למסיבה הקבועה שלנו. הפעם באו איתי עוד שלושה חברים – אחד חבר קרוב שלי ועוד שני חברים שלו, שהגיעו מגרמניה ומהונגריה. המוזיקה היתה בסדר, כרגיל באותה מסיבה, אבל לא יותר מבסדר (היא אף פעם לא…