כשמתגלה האמת – מה נשאר?

לפני כמה שנים פוררתי לחתיכות חברוּת מאוד טובה שלי עם כמה אנשים, אם בשל התנהגות כזו ואחרת מצדם, ואם בשל העובדה שלא ידעתי לומר את דעתי בזמן. אותו משבר השאיר לי טעם כל-כך רע בפה, עד שחתכתי לחלוטין את כל…